Tůně a mokřady


Jednoduchá, rychlá a levná cesta, jak vracet do krajiny vodu a život.🎯 Záměr projektu

Chceme zachovat biodiverzitu a také přispět k zadržování vody v české krajině formou tůní (prohlubní v terénu zaplavených vodou) a mokřadů (podmáčených míst). K tomuto účelu se naskýtá prameniště Šibeničního potoku či oblasti kolem pramenů za kapličkou. Konkrétní místa budou vytipována průzkumem v terénu se specialistou.

👩‍🚀 Pro koho to je

Především slouží jako přirozený biotop pro živočichy a rostliny. S využitím naučných cedulí může sloužit také jako edukační místo pro školy a rodiny.

💪 Kdo promění slova v činy

Jakub Kastner👪 Kdo se postará o provoz

Garanti projektu se postarají o udržování “nepořádku” - nahromadí větve, občas strhnou drny z břehů. Tůně jsou nestabilní biotopy, které samovolně vznikají (v naší krajině jim musíme pomoci) a zanášením (tzv. zazemňováním) zase zanikají. Proto je třeba jejich vývoj dlouhodobě sledovat a případně tůně obnovovat.

🩸 Co vše si projekt žádá

Vybudování tůní a mokřadů v malém měřítku je velmi jednoduché, investice je v řádech jednotek až desítek tisíc do těžké techniky na výkopové práce a samozřejmě několik dobrovolníků s lopatami. Zemina se z místa nikam nepřesunuje, voda se nenosí, na rostliny a živočichy se čeká. 🙂

Carousel imageCarousel image

Chceš se zapojit nebo něčím přispět? Bereme každou pomocnou ruku! 🤟