Galerie pod širým nebem


Výstavy, na které můžeš přijít ve flísce a pohorkách.🎯 Záměr projektu

Vybudováním Galerie pod širým nebem nikterak nenarušíme klidovou zónu Liboháje, ale zatraktivníme stezky, které nyní často zejí prázdnotou. Přilákáme zájemce o umění a ukážeme náhodným kolemjdoucím, co vytvořili umělci všech věkových kategorií zblízka i zdaleka. Projde se někdo po schodech až ke kapličce? Pokud je budou lemovat zajímavá díla, jistě do ní nakoukne více zvědavců. A co teprve LANDART, takové tvoření přímo v ateliéru jménem LIBOHÁJ, to by byla bomba!

👩‍🚀 Pro koho to je

Školám často schází prostor, kam by rády vystavily výstupy dětských projektů - pojďme jim nabídnout toto prostranství. A nejen jim! Galerie může sloužit všem institucím, které vytváří zajímavá umělecká díla a chtějí je prezentovat široké veřejnosti pod širým nebem.

💪 Kdo promění slova v činy

Hana Pražanová

Hlavní garant a členka sdružení Fénix oslovila s touto myšlenkou všechny instituce pracující s dětmi a mládeží v Poličce, charitu, DPS a galerii Chaos. Pevně věří, že tento nápad tvůrce uměleckých děl zaujme a společnými silami živoucí galerie pod širým nebem jednou vznikne.


👪 Kdo se postará o provoz

Prostory určené k výstavám by se měly nacházet v blízkosti města tak, aby byly přístupné široké veřejnosti. Tento prostor již nyní spravuje T.E.S. s.r.o. Jednotlivé výstavy budou koordinovány samotnými realizátory jednotlivých výstav.

🩸 Co vše si projekt žádá

  • Galerie může mít mnoho podob! Přijď se svým nápadem právě ty! Pokud se podaří z řad umělců, učitelů, vedoucích kroužků najít zájemce, kteří tuto myšlenku rozvinou dál, dostane tato sekce konkrétnější obrysy. Vystavovat se dá na zemi, na pařezu, na stromě, ve vodě...

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Chceš se zapojit nebo něčím přispět? Bereme každou pomocnou ruku! 🤟